Trạm trụ thép hợp bộ

Trạm trụ hợp bộ tích hợp tủ trung thế, hạ thế và máy biến áp là một giải pháp rất phù hợp cho những dự án hạn chế về mặt không gian như các khu đô thị lớn.
ACIT là đơn vị hàng đầu trong việc phát triển sản phẩm trạm biến áp dạng trụ hợp bộ chất lượng cao, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của EVN.
Tiêu chuẩn: IEC 61439-1&2, TCVN 3661-89, ISO 9001-2015.

In Up to 1250kVA
Cấp bảo vệ IP54/ IP55
Tiêu chuẩn TCVN 8096 202:2017 (IEC 62271-2020:2014)
  • Rất phù hợp với các dự án hạn chế về không gian.
  • Tính thẩm mỹ cao.
  • Vận hành an toàn, tin cậy.
  • Ứng dụng: Hạ tầng khu đô thị, thành phố…
  • Dịch vụ bảo hành 24/7.
Catalogue Profile