Viện Công nghệ và Kỹ thuật Ứng dụng Á Châu (ACITAE)

Viện Công nghệ và Kỹ thuật Ứng dụng Á Châu (ACITAE) trực thuộc ACIT là một tổ chức được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Viện có nhiệm vụ chính là tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ liên quan đến các hoạt động sản xuất, các dòng sản phẩm của ACIT.

1

Nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng và phát triển công nghệ về kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông, kỹ thuật cơ khí và công nghệ chế tạo máy, công nghệ môi trường.

2

Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế, thông tin khoa học công nghệ về kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông, kỹ thuật cơ khí và công nghệ chế tạo máy, công nghệ môi trường.

3

Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu.

Catalogue Profile