Tin tức

ACIT – Thương hiệu đã được khẳng định

13 tháng 10, 2021
      “Sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội” là chương trình xét chọn thường niên của UBND TP Hà Nội và Sở Công thương Hà Nội nhằm ghi nhận các sản phẩm xứng đáng, đáp ứng các tiêu chí như: tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh và ổn định, có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, có đầy đủ các giấy chứng nhận bản quyền về sản phẩm, đảm bảo phát triển bền vững, không gây ô nhiễm môi trường, tốc độ tăng trưởng giá trị nộp ngân sách của DN cao,….
 
Tủ trung thế và tủ hạ thế của ACIT được xét duyệt là sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP Hà Nội. Chương trình Tạp chí Phát triển Sản phẩm Chủ lực của Đài Truyền hình Hà Nội nói rõ hơn về ưu điểm vượt trội của các sản phẩm này cũng như định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

 (ACIT News)
Catalogue Profile